Umów się na wizytę:

Sterowana regeneracja kości

www.dentsm.pl Sterowana regeneracja kości

Ubytek kostny dotychczas powodował negatywne skutki w budowie i funkcjonowaniu szczęki i żuchwy. Często również ograniczał lub uniemożliwiał leczenie implantologiczne. Na szczęście rozwój chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej pozwolił na opracowanie procedur zabiegów Sterowanej Regeneracji Kości i Tkanek. Pozwalają one na odbudowę tkanki kostnej u osób, u których doszło do jej zaniku. Dzięki temu możliwe staje się zastosowanie implantów stomatologicznych u znacznie szerszej grupy pacjentów.

Sterowana Regeneracja Kości i Tkanek stając się częścią standardowego postępowania w leczeniu ubytków kości przyczynia się do rozwoju nowoczesnej implantologii stomatologicznej zwanej w Polsce „Implantoprotetyką stomatologiczną”.

Ocenia się iż obecnie regeneracja kości staje się niezbędna w 40% przypadków wszystkich zabiegów implantacji. Sterowana Regeneracja Kości i Tkanek stała się więc częścią standartowego postępowania w leczeniu ubytków kości.

Na czym polega Sterowana Regeneracja Kości?

W skrócie jest to umieszczenie w rekonstruowanej okolicy materiału kościozastępczego oraz pokrycie go specjalną błoną zaporową. Dzięki błonie zaporowej regenerowany obszar jest chroniony przed wrastaniem tkanek miękkich. Po kilku miesiącach, na skutek działania procesów regeneracyjnych i remodelujących, materiał ulega przebudowie na pełnowartościową, własną tkankę kostną pacjenta, w którą bez obaw można wprowadzić implanty stomatologiczne.  Materiał kościozastępczy pełni w tym procesie funkcje matrycy (swoistego "rusztowania") dla regeneracji kostnej i procesu przebudowy kości własnej pacjenta.

Jakie technologie są wykorzystywane do odbudowy kości?

Lekarze mają do wyboru wiele różnych materiałów: kość ludzka pochodzenia autogennego (tzw. autoprzeszczepy, czyli kość pobrana od tego samego pacjenta) lub homogennego (kość od zmarłych dawców, przechowywana w bankach kości), przetworzona kość pochodzenia zwierzęcego (ksenografty) oraz syntetyczne substytuty kostne (materiały alloplastyczne).  Materiały te różnią się między sobą właściwościami fizycznym i chemicznych. Każdy z tych nich ma swoje wady i zalety. Niekiedy jest to cena, niekiedy właściwości i działanie kliniczne lub udokumentowane działanie u pacjentów.  Udowodnione działanie i bezpieczeństwo to z pewnością jedne z najważniejszych kryteriów. Należy więc wybierać materiały, które posiadają najwięcej długoletnich publikacji naukowych dowodzących ich skuteczności klinicznej. Lekarze stosujący takie materiały mogą zawsze sprawdzić wiarygodność producenta śledząc stosowne piśmiennictwo.

Co to jest Geistlich Bio-Oss®

Geistlich Bio-Oss® jest bezpiecznym ksenograftem, czyli naturalnym materiałem pochodzącym z tkanki kostnej zwierzęcej (z kości wołowej). Jest stosowany od 1985 roku i stanowi alternatywę dla przeszczepów kości ludzkiej oraz dla materiałów syntetycznych. W licznych badaniach i publikacjach naukowych z całego świata udowodniono (lista publikacji), iż jest dobrze przyswajany przez organizm człowieka.

Co to jest Geistlich Bio- Gide®?

Geistlich Bio-Gide® jest błoną wytwarzaną z kolagenu wieprzowego. Kolagen jest głównym składnikiem skóry oraz tkanki łącznej. Naturalna budowa białkowa Geistlich Bio-Gide®przyspiesza procesy gojenia ran.

Jak dziala błona Geistlich Bio- Gide®?

Pełni funkcję bariery ochronnej- zabezpiecza regenerowany obszar przed przed wzrostem w obszar ubytku tkanek miękkich i umożliwia optymalną regenerację kości. Podczas gojenia integruje się z tkankami, a następnie w trakcie procesów metabolicznych zachodzących w ludzkim ciele ulega stopniowemu rozkładowi. Całkowity rozkład błony Geistlich Bio-Gide® następuje w czasie od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Czy Geistlich Bio-Oss®jest podobny do kości ludzkiej?

Struktura i właściwości fizyczne Geistlich Bio-Oss® sa niemal tożsame z kością ludzką (ubeleczkowanie). Bio-Oss® jest chemicznie identyczny ze strukturami kości ludzkiej (indeks Wapń/Fosfor 2,03). Dzięki temu podobieństwu Geistlich Bio-Oss® sprawdza się w odtwarzaniu nowej kości pacjenta oraz eliminuje potrzebę pobrania kości własnej, jako materiału do przeszczepu.

Jak działa Geistlich Bio-Oss®

Lekarz wprowadza Geistlich Bio-Oss® w miejsce ubytku w w formie granulatu (drobnych cząsteczek) lub bloczku.  Niemal od razu zaczyna się złożony proces odbudowy kości. Struktura Geistlich Bio- Oss umożliwia szybką rewitalizację naczyń krwionośnych i rewaskularyzację przeszczepu (wrastanie naczyń krwionośnych). Komórki kostne migrują w miejsce ubytku i bardzo szybko obudowują nową kością cząsteczki Geistlich Bio-Oss®. Po około 6 miesiącach Geistlich Bio-Oss biologicznie łączy się ze strukturą kostną człowieka i tworzy nową tkankę. Tymczasem Geistlich Bio-Oss® przechodzi kolejne gruntowane zmiany - stopniowo zanika (ulega resorpcji) i jest zastępowany przez kość pacjenta. Proces zaniku Geistlich Bio-Oss trwa nawet do 10 lat. Dzięki temu nowo odbudowana tkanka zachowuje stabilność. Ma to ogromne znaczenie dla utrzymania i stabilności wprowadzanych implantów stomatologicznych oraz samej objętości odbudowanej tkanki kostnej. Zbyt szybko zanikający materiał kościozastępczy powoduje utratę stabilności wykonywanej rekonstrukcji. Geistlich Bio-Oss® bardzo dobrze wspiera i stymuluje rozwój nowej tkanki kostnej. Do osiągnięcia pożądanej gęstości i grubości kości konieczny jest okres kilku miesięcy ( z reguły ok. 6 miesięcy).

Czy biomateriały Geistlichsą bezpieczne?

Od 1985 roku, kiedy zaczęto powszechnie stosować biomateriały Geisltlich doskonała biozgodność i znakomite właściwości biologiczne materiałów były i są ustawicznie potwierdzane w badaniach histologicznych (badania budowy i rozwoju tkanek). Od tego czasu ukazało się już drukiem ponad 600 publikacji naukowych nt. preparatów Geistlich, a w pracach badawczych uczestniczy nieprzerwanie około 100 uczelni na całym świecie. Do celów koordynacji i rozwoju badań powołana została fundacja osteologiczna Osteology Foundation, która wspomaga prace badawcze oraz organizuje kongresy i spotkania ekspertów z całego świata (www.osteology.org).

Surowce do produkcji biomateriałów Geistlich są precyzyjni selekcjonowane, pochodzą ze zwierząt wyhodowanych w monitorowanych hodowlach. W procesie produkcji stosowane sa wysoce efektywne procesy chemicznego i fizycznego oczyszczania oraz wysokotemperaturowa obróbka termiczna W trakcie opatentowanego procesu produkcji usuwane są wszystkie składniki mogące powodować przenoszenie chorób lub wywołać reakcje alergiczne. Skrupulatny dobór materiałów surowcowych w połączeniu ze szczegółową kontrolą i zatwierdzonym procesem produkcyjnym Geistlich Bio-Oss® i Geistlich Bio-Gide® zapewniają najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz gwarantują pełną tolerancję produktów przez ludzki organizm. Już ponad 3,5 miliona pacjentów na świecie poddało się zabiegom chirurgicznym z wykorzystaniem biomateriałów Geistlich a dziennie przy pomocy preparatów Geistlich wykonywanych jest ponad 2000 zabiegów. 

Są to najlepiej udokumentowane i najczęściej stosowane na świecie materiały do Sterowanej Regeneracji Kości i Tkanek.


« powrót
Dent SM
  ul. Bolkowska 2c
Znajdź nas: