Umów się na wizytę:

Podniesienie dna zatoki szczękowej

www.dentsm.pl Podniesienie dna zatoki szczękowej

Po usunięciu zębów bocznych w szczęce dochodzi do bardzo szybkiego zaniku kości I obniżeniu dna zatoki szczekowej(pneumatyzacja) co uniemożliwia wszczepienie implantów .Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej polega na precyzyjnym uniesieniu błony śluzowej wyścielającej zatokę(membrana schneidera) I umieszczeniu w to miejsce preparatu kościozastępczego lub własnej kości pacjenta co prowadzi do odtworzenia brakującej objętości kości.

Istnieją dwie techniki podnoszenia dna zatoki szczękowej

Metoda owarta

Technika wskazana przy dużym zaniku wyrostka zębodołowego szczęki. Dzieje się tak najczęsciej wskutek:

  • przedwczesnej utraty zębów bocznych
  • zanikiem kości podczas użytkowania ruchomych protez osiadających
  • zmian chorobowych w kości wokół korzeni zębów
  • zanik kostny powiązany z wiekiem pacjenta

Polega na chirurgicznym ,wewnątrzustnym wejściu do zatoki szczekowej z dostępu bocznego.W naszej klinice warszawa bemowo do otwarcia zatoki używamy urządzenia piezosurgery ,uzyskując przez to ogromną precyzję zabiegu I atraumatyczny jego przebieg.Nóż ten delikatnie zbiera kość nie naruszając delikatnej błony wyścielającej zatokę szczekową.Metoda ta pozwala na rekonstrukcję pionowego zaniku wyrostka zębodołowego o 6-10mm przy pełnej kontroli wzrokowej pola zabiegowego.W przypadku gdy grubośc wyrostka zębodołowego w wymiarze pionowym wynosi 4mm I więcej ,możliwe jest jednoczasowe wszczepienie implantów w rekonstruowanej okolicy przy zachowaniu pierwotnej stabilizacji implantu.W postępowaniu dwuetapowym wszczepienie implantów wykonuje się po upływie min. 9msc po zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej.

Metoda zamknięta

Stosowana w przypadkach klinicznych ,wymagających zwiększenia wysokości wyrostka zębodołowego, przed planowanym wszczepieniem implantu zębowego w niewielkim zakresie ,o około 2-3mm.Podniesienie dna zatoki odbywa się za pomoca osteotomów wprowadzonych poprzez nawiercony otwór pod implant.Nie jest wymagane wykonanie otworu w bocznej ścianie zatoki natomiast wadą tej metody jest ograniczony zakres rekonstrukcji kości,konieczność wykonywania tej samej procedury przy każdym wszczepianym implancie oraz brak kontroli wzrokowej nad polem zabiegowym ,co zwiększa znacznie możliwość perforacji śluzówki wyścielającej dno zatoki szczękowej.

W niektórych przypadkach czasem odstepujemy od zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej stosując w naszej klinice warszawa krótkie implanty astra,osstem,3i,straumann .Oszczędzamy w ten sposób niejednokrotnie państwu skomplikowanych procedur chirurgicznych,konieczności przychodzenia na wizyty kontrolne oraz radykalnie skracamy czas leczenia.Nie bez znaczenia jest też aspekt finansowy ograniczający się w niektórych przypadkach tylko do ceny implantów.


« powrót
Dent SM
  ul. Bolkowska 2c
Znajdź nas: