Umów się na wizytę:

Resekcja wierzchołków korzenia

www.dentsm.pl Resekcja wierzchołków korzenia

Leczenie endodontyczne (kanałowe) jest obciążone dużym ryzykiem powikłań wczesnych (podczas przeprowadzania leczenia) i odległych (kilka miesięcy lub lat po przeprowadzonym leczeniu). Do najczęściej występujących powikłań wczesnych, będących wskazaniem do zabiegu resekcji wierzchołka korzenia zęba należą:

  • złamanie narzędzia w kanale korzeniowym,
  • znaczne przepchnięcie materiału wypełniającego poza wierzchołek zęba, powodujące silne dolegliwości bólowe,
  • niedopełnienie kanału korzeniowego na całej jego długości,
  • brak możliwości udrożnienia kanału korzeniowego aż do wierzchołka korzenia zęba.

Zmiany te mogą w różnym czasie skutkować odległymi powikłaniami takimi jak: ziarniniaki, torbiele i ropnie okołowierzchołkowe. Większość z tych zmian z powodzeniem udaje się wyleczyć za pomocą ponownego leczenia kanałowego

Gdy nie ma możliwości ponownego leczenia kanałowego (tzw. zabiegu reendo) lub zmiany okołowierzchołkowe nie poddają się takiemu leczeniu, jedyną słuszną terapią jest zabieg resekcji wierzchołka korzenia zęba.

Wskazaniem do zabiegu są zęby z dużymi (10mm i więcej) zmianami okołowierzchołkowymi., a także zęby, które samoistnie obumarły nie dając dolegliwości bólowych przez wiele lat, w przeciągu których rozwinął się proces zapalny w okolicy szczytu korzenia zęba, o charakterze ziarniniaka, torbieli, czy też ropnia. Po uprzednim, planowym leczeniu kanałowym takie zęby muszą zostać poddane zabiegowi resekcji szczytu korzenia. Wskazaniem do resekcji wierzchołka korzenia zęba są także zęby na których wykonane jest estetyczne i funkcjonalne uzupełnienie protetyczne w postaci wkładu koronowo-korzeniowego i korony protetycznej, a w okolicy wierzchołka korzenia zęba, powstała zmiana zapalna, niemożliwa do leczenia w inny sposób.

Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Resekcja korzenia polega na nacięciu śluzówki w okolicy wierzchołka korzenia zęba, wycięciu okienka kostnego i odcięciu wierzchołka korzenia zęba z równoczesnym usunięciem zmian zapalnych. Wskazane jest uzupełnienie braku kostnego po wykonanym zabiegu materiałem kościozastępczym Bio-Oss. Zabieg ten w większości przypadków pozwala na uratowanie zęba przed usunięciem (skuteczny w ok. 95%).

Istnieje możliwość przeprowadzenia zabiegu przy każdym zębie, który tego wymaga, włącznie z przedtrzonowcami i trzonowcami szczęki i żuchwy!


« powrót
Dent SM
  ul. Bolkowska 2c
Znajdź nas: