Umów się na wizytę:

Diagnostyka przedimplantacyjna

www.dentsm.pl Diagnostyka przedimplantacyjna

Punktem wyjścia do planowania prac na implantach u każdego pacjenta jest ocena ilości i jakości tkanki kostnej mającej stanowić podłoże dla wszczepu. Każdy implant musi mieć warstwę 1,5-2,0mm kości wokół siebie, żebyśmy dali mu szansę długotrwałego przeżycia.

Istotne znaczenie w ocenie kości ma jej wartość i jakość biologiczna. Wartość ta jest zróżnicowana ze względu na przebyte i aktualne choroby, dlatego konieczna jest rozmowa lekarza z pacjentem i zebranie wywiadu lekarskiego. Lekarz kwalifikuje pacjenta do zabiegu, ale pacjent też musi być świadomy wzięcia na siebie współodpowiedzialności za utrzymanie implantu. Bez wzajemnej współpracy i zrozumienia nie można liczyć na długoczasowe utrzymanie wszczepów.

Jeśli chodzi o odpowiednią ilość kości w miejscu planowanej implantacji to statystycznie bezproblemowo wprowadzić implant udaje się w 59% przypadków, a pozostałe 41% pacjentów zostałoby zdyskwalifikowanych do zabiegu.

W tych trudnych warunkach anatomicznych, bez dodatkowych zabiegów sterowanej regeneracji kości zastosowanie wszczepów byłoby niemożliwe. Są to zabiegi dodatkowe wymagające użycia specjalnych materiałów pozwalających odbudować kość i zwiększyć jej masę. Niestety wiążą się z dodatkowymi kosztami.

Dotyczy to przede wszystkim odcinków bocznych żuchwy (gdzie przebiega kanał nerwu żuchwowego) oraz szczęki (gdzie mogą być nisko umieszczone zatoki szczękowe) .W szczęce ratuje nas wtedy dodatkowy zabieg podniesienia dna zatoki , lecz przedłuża to o około 6-9 miesięcy sam zabieg implantacji.

Lekarz zawsze ocenia okolicę planowanej implantacji, ale nie tylko stan kości w okolicy implantacji. Istotny jest również stan zębów sąsiednich, rozmiar i położenie struktur anatomicznych mogących ograniczać nam możliwości pracy z implantami

Rutynowa analiza zdjęcia rentgenowskiego może niekiedy nie dawać pełnego obrazu sytuacji klinicznej. Decyzję o rozszerzeniu zabiegu lekarz musi w takich przypadkach podejmować już w trakcie samej operacji. Wspólnie z pacjentem podejmuje się decyzję, czy kontynuować zabieg przy zastosowaniu sterowanej regeneracji kości czy odstąpić od implantacji z uwagi na ograniczenia miejscowe.

Takich sytuacji pozawala nam uniknąć tomografia komputerowa. Technologia 3D daje możliwość natychmiastowej pełnej diagnostyki ułatwiającej zaplanowanie leczenia. Obrazowanie 3D pozwala również na przeprowadzenie zabiegu na monitorze komputera zanim lekarz rozpocznie pracę z pacjentem.

Podczas planowania lekarz przedstawia pacjentowi informację o możliwych metodach chirurgicznych, które można zastosować w jego przypadku. Informuje też o zaletach i wadach każdej z nich. Po akceptacji planu leczenia pacjent wyraża zgodę na zabieg.


« powrót
Dent SM
  ul. Bolkowska 2c
Znajdź nas: